homeimages readon

Perfect toch?

Atmosferische zaken

Lichtspel in de wolken

In juni 2015 werd een ongewoon lichtspel waargenomen in de wolken. Zie opname onder de link: https://www.youtube.com/watch?v=fJ0laC2FksA

 

Geluid in de lucht

Sinds 2012 is op vele plaatsen in de wereld opmerkelijk geluid te horen geweest, zie opname in Finland. In 2016 op 25 januari was een gematigd geluid te horen in Oost-Nederland en stopte rond 17.20 uur met een zeer korte maar harde luchttrilling met lage frequentie. Wanneer deze langer zou aanhouden, heeft dat gevolgen voor ramen in gebouwen. Door deze zware trillingen kunnen ruiten kapot springen. In stedelijke gebieden met hoogbouw heeft dit catastrofale gevolgen voor mensen op straat. Het is onvoorspelbaar wanneer deze trillingen opnieuw optreden. Voor een duurzame oplossing om bescherming tegen kapot springende ruiten te bieden, kan gebruik gemaakt worden van helder polycarbonaat als voor- of achterzetraam - 4-8 mm dik afhankelijk van de grootte.  Het zicht naar buiten blijft dan onbelemmerd. Aan de binnenkant aangebracht is vervuiling gering en hoeft er niet zwaar gepoetst te worden - dat geeft krassen op het polycarbonaat.

Bekijk YouTube video's voor vele opnames o.a. onder de link:  https://www.youtube.com/watch?v=qXdgvMuItMw 

Copyright © 2018 Aquarius. Alle Rechten Voorbehouden