homeimages readon

Perfect toch?

Onderzoeksdoelen

De volgende onderzoeksdoelen worden binnen dit onderzoek gedefinieerd:

  • Het inzichtelijk maken van vochtproblematiek in woningen veroorzaakt door een verhoogde luchtvochtigheid door de aanwezigheid van kruipruimtes.
  • Het bepalen van de oorzaak van dit probleem (en welke principes gehanteerd moeten worden om dit op te lossen)
  • Het onder de aandacht brengen van de verkregen informatie bij de diverse marktpartijen en de overheid

Copyright © 2018 Aquarius. Alle Rechten Voorbehouden