homeimages readon

Perfect toch?

Aanbevelingen

Algemeen

De aanbevelingen die voortkomen uit het onderzoek naar vocht ophopingen in kruipruimtes zijn op te delen in twee categorie├źn. Aanbevelingen die voor de klant bedoeld zijn en aanbevelingen over mogelijke vervolgonderzoeken die de aanpak van dit verschijnsel verder complementeert. Met klant wordt bedoeld bewoner en/of eigenaar en in het geval van eigenaar ook vaak de opdrachtgever van een bouwwerk.

Aanbevelingen voor de klant

Uit het onderzoek blijkt dat architecten vooral de gevel van een bouwwerk ontwerpt en dat vervolgens de aannemer nog veel details moet bedenken. En het is juist het gebrek aan oog voor detail wat het vochtprobleem veroorzaakt. Daar komt bij dat aannemers altijd geselecteerd worden voor de hoogte van het bedrag waarop ze het werk aannemen. Hierdoor ontstaat een situatie waarbij de aannemer onder druk staat om het werk op tijd af te krijgen, maar die vervolgens wel alle details nog moet uitdenken en goed moet uitvoeren. Het is door die situatie dat aannemers "vlug vlug" werk gaan afleveren waardoor onder anderen vochtproblemen ontstaan.

Een goede remedie is het inhuren van een onafhankelijke bouwkundige door de klant die het gehele opgeleverde werk op manco's gaat controleren. Het nadeel is dat de klant extra geld hiervoor kwijt is, maar dat kan met het oog op de problemen die kunnen ontstaan door deze manco's juist heel voordelig zijn. Volgens de wet is geregeld dat een bepaald percentage van de aanneemsom bij de notaris ligt en pas naar de aannemer overgemaakt wordt als het werk goed afgeleverd is. Daar de klant vaak niet alle kennis zelf in huis heeft is het dus denkbaar dat de bouwkundige de controlerende functie voor zijn rekening neemt waarna al dan niet het laatste bedrag word overgemaakt.

Naast deze externe controle is het ook denkbaar dat klanten zelf meer controle uitoefenen rond het bouwproces van hun woning. Dit kan door middel van het zogenaamde keurmerken systeem in Nederland. Een klant kan dan zien aan het keurmerk van een bedrijf of deze aan de gangbare normen voldoet. Dit kan een eerste selectie zijn die de meest belabberde bedrijven meteen buitensluit. Het feit dat deze keurmerken bestaan moet duidelijk zijn bij opdrachtgevers c.q. klanten.

Een derde aanbeveling die meer van toepassing is op bewoners die al in huizen wonen met vochtproblemen is om zich te verenigen. Uit het interview met het ministerie van VROM is gebleken dat zij pas ingrijpen in een situatie als bewoners het probleem melden. De beste manier om dit te doen is door als gedupeerde een vuist te maken door te verenigen en een duidelijke doelstelling te hebben om het vochtprobleem aan te pakken. Alleen dan zal de overheid ook daadwerkelijk optreden om het probleem aan te pakken.

Kort samengevat zijn de aanbevelingen:

  • Inhuren van een bouwkundige voor de controle van het gebouwde
  • Klant moet controleren op keurmerken om de kwalitatief slechte bedrijven eruit te pikken
  • Bewoners moeten zich verenigen in een belangengroep die opkomt voor gedupeerden van vochtproblemen. Dan kan een duidelijk signaal afgegeven worden aan VROM bijvoorbeeld.

Aanbevelingen voor vervolgonderzoek

  • Een studie naar de controle die plaatsvindt op gemeentelijk niveau op naleving van het bouwbesluit kan verhelderen waarom sommige huizen niet aan de wettelijke isolatie & ventilatie normen voldoen. (Bestuurskundig onderzoek)
  • Een studie naar de medische gevolgen, ook op korte termijn, bij blootstelling aan vochtige kruipruimtes kan verhelderen welke gevolgen dit op de gezondheid heeft. Als deze gevolgen eenmaal duidelijk zijn biedt dit ook houvast aan de wetgever om op te treden om burgers te beschermen. (medisch & recht)
  • Een studie naar hoe er precies gecommuniceerd wordt tussen de lange schakel van bedrijven en instanties kan verduidelijken waarom bepaalde dingen fout gaan en het vochtprobleem nog bestaat. Vooral de tegenstrijdige belangen van de verschillende partijen kunnen veel problemen veroorzaken. (Communicatie onderzoek)

Copyright ┬ę 2018 Aquarius. Alle Rechten Voorbehouden