RA-huis in Enschede-Glanerbrug

Ontwikkeling van woning met zonne-energiedak en warmteopslag in waterkelder onder het fundament.

©2006 Aquarius