Westerstaete in Hengelo

Installaties E&W. Koelinstallatie kon vermeden woren door een juiste keuze van glas en zonweringssyteem. Tevens zijn speciale maatregelen getroffen om overlast van warmte in de glazen toegangshal te voorkomen.

©2006 Aquarius